Large image

3 fazlı elektrik fişlerini izole etmek için kullanılır.

Pnömatik kelebek vana kapatabilir.