Large image

2 Fazlı elektrik fişlerini izole etmek için kullanılır.